Komerční pojištění

Top-pojisteni.cz v posledních letech zaznamenalo nebývalý rozvoj.  Počet klientů se i díky novinkám v pojišťovnictví zvyšuje. Pojišťovny se snaží stále více přiblížit potřebám svých klientů a v rámci konkurenčního prostředí přichází i s novinkami pojistných produktů. Vlivem hospodářské situace je vytvářen i tlak na potenciální pojištěnce, kteří si uvědomují význam pojištění s ohledem na svou budoucnost. Vzhledem k tomu, že v České republice působí více jak tři desítky pojišťovacích subjektů, mají zájemci z čeho vybírat.

K čemu slouží komerční pojištění

Komerční pojištění je specifickou oblastí finančnictví zajišťující krytí rizik týkajících se majetku a zdraví občanů. Předmětem pojištění je v těchto případech zajištění pokrytí škod, které mohou vzniknout na majetku a zdraví. Majetek může být poškozen, zničen či ukraden a ve vztahu ke zdraví může dojít k úrazu, vážnému onemocnění případně i k úmrtí. Všechny tyto skutečnosti odráží oblasti možných pokrytí rizik prostřednictvím sjednání pojištění. V globálu by se dalo říci, že pojišťovnictví je specializovaný ekonomický obor zaměřený na minimalizaci rizik a následků vzniklých škod a to jak při ekonomických, tak i neekonomických činnostech občanů.

Druhy komerčního pojištění

Komerční pojištění se dělí především na životní a neživotní. Dále je možné rozdělit pojištění podle specifických oblastí se zaměřením na krytí rizik s nimi spojenými:

  • Pojištění osob
  • Penzijní připojištění
  • Pojištění majetku občanů
  • Pojištění podnikatelů a průmyslu
  • Pojištění motorových vozidel
  • Pojištění cestovní

Komerční pojišťovny v oblasti pojištění osob nabízí občanům životní pojištění a penzijní připojištění. Ve sféře pojištění majetku se jedná o věci movité a nemovité. Pro průmysl a podnikatele jsou k dispozici pojistné produkty kryjící riziky spojená s jejich činností. Pojištění motorových vozidel vychází z povinného ručení při provozování motorových vozidel. Pojištění na cesty kryje rizika spojená s vycestováním mimo domov.

pojištění - záchrana v těžké životní situaci, cestovní pojištění i do rizikových oblastí, srovnejte a sjednejte pojištění online