Další pojištění

Komerční pojištění současnosti představuje celou plejádu pojistných nabídek, nejen pro osoby, ale i pro podnikatele. Mezi další komerční pojistné produkty patří například:

  • pojištění osob
  • pojištění cizinců
  • pojištění OSVČ
  • pojištění podnikatelů a průmyslu
  • pojištění majetku
  • a další…

Výhodou komerčního pojištění je možnost výběru odpovídající pojistky dle potřeb pojištěnce. Pojistit se dá ve své podstatě cokoliv. Jedinou nezbytnou podmínkou sjednaného pojištění - jsou však vzájemně stanovené a oboustranně odsouhlasené pojistné podmínky. Každá komerční pojišťovna se chová tržně, proto zde je prostor pro získání nejvýhodnějšího pojištění.

Pojištění osob

Komerční pojištění osob pokrývá nejrůznější možná rizika, která mohou během normálního života jedinců nastat. Převážná část pojistných produktů z této oblasti je zaměřena především na zdraví osob. Každá osoba splňující podmínky oprávněnosti ke sjednání pojištění, má možnost výběru optimálního druhu pojistného krytí pro případy vzniku úrazu, nemoci či smrti. Mezi nejrozšířenější komerční pojištění osob patří bezesporu rizikové a životní pojistky nejrůznějšího obsahu. Výběr na top-pojisteni.cz produktu závisí na potřebách jedince. S vybranou komerční pojišťovnou lze dohodnout potřebný rozsah krytí rizik, výši limitů, vlastní spoluúčast a pojistné plnění. Pojištění osob lze za určitých podmínek sjednat i pro cizince, kteří žijí dočasně, nebo trvale na území ČR.

Pojištění majetku

Komerční pojištění zahrnuje i oblast pojistných produktů zaměřených na ochranu majetku. Každý zájemce si může sjednat s vybranou pojišťovnou pojištění věcí movitých i nemovitých. Většina majetkových pojištění je zaměřena na krytí nejrůznějších možných škod vzniklých na pojištěném majetku. Spadá sem poškození majetku vlastního, případně jinou osobou, živelné a jiné pohromy, odcizení a vandalismus.

pojištění - záchrana v těžké životní situaci, cestovní pojištění i do rizikových oblastí, srovnejte a sjednejte pojištění online