Komerční a nekomerční pojištění

 

Možná, že někomu nemusí být jasné, jak se liší komerční pojištění od nekomerčního. V zásadě je v tom velký rozdíl. Komerční pojištění ve své podstatě zahrnuje všechny druhy pojistek, které nejsou veřejné, tedy nekomerční. Nekomerční pojištění se také někdy nazývá sociální pojištění. Jedná se především o sociální zajištění občanů od státu. Nekomerční pojištění je nabízeno a především zajišťováno státem a zdravotními pojišťovnami. Ve většině případů bývá také i povinné. Komerční pojištění umožňuje pojistnou ochranu, kterou si každý potenciální zájemce může dohodnout s kteroukoliv pojišťovnou působící na pojistném trhu v České republice a je nepovinné. Může zahrnovat pojistnou ochranu zdraví a života, popřípadě i majetku pojištěných osob.

 

Co patří mezi komerční pojištění

 

Mezi komerční pojištění patří ještě další druhy pojistných ochran a to nejen osob, majetků, ale i celé řady odpovědností za vzniklé škody a pojištění nejrůznějších lidských činností. Mezi komerční pojištění patří například: životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění nemovitosti, pojištění půjčky, důchodové životní pojištění, pojištění dětí, úrazové pojištění, havarijní pojištění, cestovní pojištění a další. Všechna komerční pojištění jsou stanovena zákonnou formou ve znění Zákonů České republiky. Zejména vychází ze Zákona o pojišťovnictví 363/1999Sb. V návaznosti na jeho novelizace.

 

Nekomerční pojištění

 

Nekomerční pojištění jsou všechna ta, která nespadají pod komerční pojištění. Jako příklad můžeme uvézt všechna sociální pojištění, jako je – důchodové pojištění, nemocenské pojištění nebo příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Jak již bylo uvedeno výše, je nekomerční pojištění zajišťováno státem a zdravotními pojišťovnami jako je například VZP. Oproti nekomerčnímu pojištění je komerční pojištění povinné.

pojištění - záchrana v těžké životní situaci, cestovní pojištění i do rizikových oblastí, srovnejte a sjednejte pojištění online