Pojištění vozu na dovolenou

Pojištění vozu na dovolenou je jednou z dalších variant pojištění vozu v zahraničí. Tento pojistný produkt má zaměření na pokrytí krátkodobých cest, které klienti podnikají za účelem strávení dovolené mimo území České republiky. Přitom opět má klient možnost výběru z celé řady pojistných produktů. V rámci krátkodobého pojištění je možné sjednat například havarijní pojištění, nebo úrazové pojištění, případně pojištění odpovědnosti za škody. Pojištění vozu na dovolenou i v krátkodobém horizontu může obsahovat nejrůznější druhy připojištění, jako například:

  • pojištění skel
  • pojištění zavazadel
  • pojištění nadstandardní výbavy vozu
  • pojištění sedadel
  • pojištění proti loupeži a krádeži
  • pojištění proti vandalismu
  • pojištění proti živelným pohromám
  • apod….

Z výčtu je patrné, že výběr pojistné ochrany pro pojištění vozu je dostatečně rozsáhlé. Výběr pojistné ochrany je důležitý, ale co je ještě důležitější, aby pojistná ochrana byla dostatečná, je sjednání vyhovujících limitů škod a vlastní spoluúčast na likvidaci případných škod.

Pojištění zdraví a majetku v zahraničí

Pojištění vozu pro účely cestování na dovolenou může být zaměřeno na poskytnutí pojistné ochrany zdraví, nebo majetku. Do oblasti pokrývající rizika zdravotní újmy patří především úrazové pojištění. To se dá sjednat pro nejen pro samotného řidiče, ale i pro spolucestující osoby. Pojištění vozu na dovolenou zaměřené na pokrytí majetkových škod zahrnuje pojistnou ochranu samotného motorového vozidla, výbavy vozu, ale i zavazadel.

Komplexní pojištění na dovolenou

Pojištění vozu může být sjednáno v rámci pojistných balíčků, což by mělo poskytnout klientovi dostatečnou pojistnou ochranu pro případy nečekaných škod na zdraví, či jeho majetku. Mimo to pojistné balíčky obsahují obvykle i řadu asistenčních služeb pro svízelné situace, do kterých se klient může během cestování dostat.

pojištění - záchrana v těžké životní situaci, cestovní pojištění i do rizikových oblastí, srovnejte a sjednejte pojištění online