Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je v dnešní době velice důležité. Zvláště pro ty, kteří rádi sportují či například v zimě, kdy jsou chodníky velice často namrzlé.

Základní informace

Samozřejmou výhodou je krytí nákladů na ošetření v případě úrazu. Toto úrazové pojištění nám kryje: trvalé následky, smrt úrazem, denní odškodnění za dobu nezbytnou k léčení, dále vám úrazové pojištění kryje odškodnění na vyjmenované úrazy (denní odškodnění), dále vám zaplatí pojišťovna pobyt v nemocnici v případě úrazu, dále vám vyplatí odškodnění za definované úrazy spolu s asistenčními službami. Některé pojišťovny vám zadarmo k tomuto pojištění přidají krytí pojištění na jizvy, zlomeniny či zuby. Další pojišťovny dětem zdarma přidají pojištění opatrovníka.

Výhody

První výhodou je, že asistenční služby jsou vám k dispozici 24 hodin nepřetržitě. Jestliže si sjednáváte úrazové pojištění pro celou rodinu, dostáváte u některých pojišťoven vysoké slevy za jednotlivé členy a také dostáváte slevu za počet osob, které se pojistí. Jednoznačnou výhodou u každé pojišťovny je to, že si můžete vybrat rozsah pojistného krytí například u krytí trvalých následků úrazu. Některé pojišťovny nabízí dvojnásobné plněn, jestliže si váš úraz vyžádá hospitalizaci. Dost podstatnou výhodou u většiny pojišťoven bývá to, že jestliže vás denně pojišťovna odškodňuje, nemusíte být nutně v pracovní neschopnosti. Jak už bylo naznačeno, takové úrazové pojištění si může sjednat celá rodina. V tomto případě, dostanete k pojištění výše uvedené slevy. Existuje samozřejmě jednotné úrazové pojištění a také skupinové úrazové pojištění, které jistě asi každý zná (školy si jej často sjednávají). Toto pojištění je vhodné například pro zaměstnance firem, školy, členy zájmových organizací či například pro dětské tábory či kurzy.

pojištění - záchrana v těžké životní situaci, cestovní pojištění i do rizikových oblastí, srovnejte a sjednejte pojištění online